Ekspert


Ekspert programu "Serce na nowo"


Prof. dr hab. med. Zbigniew GaciongProf. dr hab. med. Zbigniew Gaciong jest ekspertem ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego promującego aktywność zawodową osób z chorobami układu krążenia "Serce na nowo", którego organizatorem jest polska firma farmaceutyczna Adamed.
Profesor kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, jest członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Internistów Polskich, High Blood Pressure Council - American Heart Association), zasiadał w zarządzie Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS).