Statystyki


Dodatkowe dane statystyczne

  • 35% Polaków uważa, że osoby, u których rozpoznano choroby układu krążenia nie mogą pracować w pełnym wymiarze czasu1.

  • 33% respondentów przyznaje, że – będąc pracodawcą – nie zatrudniliby równie chętnie osób , u których rozpoznano choroby układu krążenia, co osób zdrowych. Co dziesiąty ankietowany (9%) brałby pod uwagę, że osoba chora, także z przyczyn sercowo-naczyniowych, jest mniej aktywna zawodowo, a przez to jej praca jest mniej wydajna2. Jest to błędne przekonanie – eksperci programu ‘Serce na nowo’ podkreślają, ze choroby układu krążenia wcale nie muszą ograniczać aktywności życiowej i zawodowej.

  • 1 mln osób rocznie hospitalizowanych jest z powodu chorób układu krążenia (m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca), stanowi to 44% wszystkich hospitalizacji3.

  • Choroby układu krążenia stanowią jedną z najważniejszych przyczyn absencji chorobowej, hospitalizacji oraz inwalidztwa. Wpływają w znaczący sposób na jakość życia Polaków. Konsekwencją tego są także wydatki ze środków publicznych i środków własnych obywateli na leczenie tych chorób. W 2006 r. z powodu chorób układu krążenia wystawiono 672,5 tys. zwolnień lekarskich4.

  • Według Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 choroby układu krążenia pozostają nadal najważniejszą przyczyną umieralności przedwczesnej wśród kobiet i mężczyzn w Polsce (41,1% wszystkich zgonów mężczyzn i 52,6% zgonów kobiet w 2004 roku)5.

  • W roku 2004 zmarło w Polsce 73,2 tys. mężczyzn oraz 28,9 tys. kobiet w wieku największej aktywności społeczno-zawodowej, tzn. 25-64 lat. Liczba ta stanowiła 37% liczby ogółu zmarłych mężczyzn i 17% ogółu zmarłych kobiet.

  • Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia z 2002 roku, wskaźnik umieralności w Polsce jest wyższy od przeciętnego w krajach UE w niemal wszystkich grupach wiekowych. Dotyczy przede wszystkim mężczyzn w wieku 30-59 l.

1 Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków”.
2 Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków”.
3 Wyniki „Wieloośrodkowych ogólnopolskich badań stanu zdrowia ludności” WOBASZ, przeprowadzonych w ramach „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego” Ministerstwa Zdrowia RP „POLKARD 2003-2005”.
4 Dane statystyczne ZUS, 2006 r.
5 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007r.