Cele programu


  • Obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z chorobami układu krążenia do prowadzenia aktywnego życia.

  • Edukacja społeczeństwa na temat aktywności społecznej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia.

  • Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z chorobami układu krążenia.

  • Zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

  • Edukacja na temat zdrowego stylu życia.