Raport OBOP


WYBRANE WYNIKI RAPORTU TNS OBOP
CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA A PRACA ZAWODOWA W OPINII POLAKÓW


Ponad połowa Polaków deklaruje, iż oni sami bądź ktoś z ich rodziny choruje lub leczy się na choroby układu krążenia. Wyniki raportu przeprowadzonego na zlecenie firmy farmaceutycznej Adamed przez TNS OBOP pozwala zwrócić uwagę na problem często pomijany w leczeniu chorób układu krążenia – powrót do aktywności życiowej oraz zawodowej po hospitalizacji.

Wydajność
Prawie połowa Polaków nie wierzy w pełną wydajność pracowników z chorobami układu krążenia.


Wymiar pracy
30% ankietowanych uważa, że osoby po hospitalizacji powinny pracować maksymalnie na pół etatu, z kolei 5% sądzi, iż w ogóle nie powinny podejmować pracy.


Powrót do pracy
Co dziesiąty ankietowany twierdzi, że osoby po zawale w ogóle nie powinny wracać do pracy. 40% Polaków uważa, że osoba po zawale serca nie powinna wracać do pracy zawodowej i normalnego, aktywnego funkcjonowania wcześniej niż rok po zawale.