... wróć do listy

Aktualności


Rusza ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo", którego celem jest edukacja społeczeństwa na temat możliwości życiowych i zawodowych osób z chorobami układu krążenia.

Warszawa, styczeń 2008. Wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed - organizatora programu "Serce na nowo" * pokazały, że co drugi Polak uważa osoby, u których rozpoznano choroby układu krążenia, za mniej wydajne w pracy zawodowej, niż osoby zdrowe. 49% ankietowanych stwierdziło, że chorzy z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi muszą "uważać na siebie" - nie przemęczać się i unikać stresów. Tymczasem specjaliści podkreślają, że choroby układu krążenia nie muszą ograniczać aktywności zawodowej.

Celem programu "Serce na nowo" jest edukacja Polaków na temat chorób układu krążenia. Do zadań kampanii należy obalenie stereotypów dotyczących niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do troski o zdrowie pracowników.

W ramach kampanii ogłoszony zostanie konkurs na firmę najbardziej przyjazną pracownikom z chorobami układu krążenia, który zaangażuje środowiska pracodawców.

W całej Polsce prowadzone będą kardiologiczne spotkania informacyjne, w czasie których pacjenci dowiedzą się, w jaki sposób należy troszczyć się o układ krążenia. Chorzy otrzymają wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i poradnik, opracowany przez ekspertów kampanii.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl

*Badanie opinii publicznej "Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków" zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie firmy farmaceutycznej Adamed, partnera ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego "Serce na nowo".Dodatkowych informacji o programie "Serce na nowo" udziela:

Magdalena Drzewek, On Board PR: mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215.
... wróć do listy