... wróć do listy

Aktualności


W Polsce co roku wydawanych jest kilkanaście tysięcy orzeczeń o niezdolności do pracy z powodu chorób układu krążenia. 64% tych decyzji dotyczy grupy osób pomiędzy 50 a 59 rokiem życia.1

Warszawa, sierpień 2008. Panuje powszechne przekonanie, że osoby po 50 roku życia są mniej aktywne i mniej wydajne w pracy zawodowej. 59% Polaków uważa, że osoby po zawale powinny całkowicie zrezygnować z aktywności zawodowej lub zrobić przynajmniej roczną przerwę zanim zdecydują się na powrót do pracy.2

Osoby w średnim i podeszłym wieku ze zdiagnozowanym schorzeniem układu krążenia, często uważają tę chorobę niemal za niepełnosprawność. Tymczasem wielu pacjentów, nawet po ciężkim incydencie sercowym, np. po zawale, może być tak samo aktywnych, jak przed nim – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, ekspert programu „Serce na nowo”. – Bardzo ważne jest, aby pacjenci mieli świadomość tego, że skuteczna terapia i rehabilitacja wymaga również odpowiedniego nastawienia psychicznego z ich strony.

Osoby w średnim wieku, u których wystąpił incydent sercowo-naczyniowy, co powiązane było z długotrwałą hospitalizacją, często podejmują decyzje o wycofaniu się z życia społecznego oraz zawodowego. Jednak przedwczesna i nieprzemyślana rezygnacja z pracy przynosi więcej szkody niż pożytku – zarówno chorym, jak również zatrudniającym ich pracodawcom.

Odejście z pracy osoby, która ma problemy z układem sercowo-naczyniowym jest niekorzystne zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. W obliczu rosnących kosztów zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników, dostosowanie miejsca pracy do potrzeb dotychczasowych pracowników z chorobami układu krążenia jest dla pracodawcy po prostu tańsze. Z kolei pracownik, odchodząc z pracy, rezygnuje z aktywności zawodowej, a tym samym z możliwości normalnego życia i kontynuowania kariery zawodowej – mówi ekspert programu „Serce na nowo” Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich.

  Co może zrobić pracownik z chorobą układu krążenia?:

 • Wybrać taki rodzaj pracy, który będzie odpowiadał jego możliwościom fizycznym.
 • Negocjować z zarządem firmy warunki pracy, które pozwolą na powrót do dotychczasowych obowiązków, np. po hospitalizacji.
 • Poszukiwać aktywnie szkoleń i możliwości rozwoju zawodowego, np. w urzędach pracy, w prasie.
 • Nie rezygnować z terapii i rehabilitacji. Regularnie konsultować się z lekarzem, aby wykluczyć niepożądane skutki podejmowanego wysiłku.

  Co może zrobić pracodawca osoby chorej?

 • Ułatwić uprawianie sportu i innych form aktywności ruchowej poprzez wykorzystanie pakietu socjalnego.
 • Umożliwić pracę w dogodnych godzinach, stosując jeden z elastycznych systemów czasu pracy np. czas zadaniowy.
 • Zapewnić odpowiednie przerwy w pracy, tak aby pracownik miał czas na konsultację lekarskie czy zabiegi medyczne.
 • Zorganizować kursy uczące kontrolować stres. Panowanie nad stresem może zmniejszyć ryzyko powikłań choroby, a tym samym podwyższyć wydajność pracownika w pracy.
 • Zagwarantować odpowiednie profilaktyczne badania lekarskie zapewniające opiekę zdrowotną.


1Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Orzeczenia Lekarzy Orzeczników ZUS o niezdolności do pracy” wydane w 2006 r.
2Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.
Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215

... wróć do listy