... wróć do listy

Aktualności


30 września rozpocznie się pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu dla pracodawców pod hasłem „Firma z sercem”, zainicjowanego w ramach programu informacyjno-edukacyjnego „Serce na nowo” przez polską firmę farmaceutyczną Adamed.

Warszawa, wrzesień 2008. Konkurs kierowany jest do wszystkich pracodawców, którym zdrowie pracowników nie jest obojętne. Ma podkreślić społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców: wychodzących naprzeciw potrzebom pracowników, deklarujących wsparcie aktywności zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problemy osób z chorobami układu krążenia na rynku pracy.

W promocję postaw prozdrowotnych wśród pracowników zaangażowały się wybitne autorytety i instytucje, m.in.: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, krajowy konsultant w zakresie chorób wewnętrznych, ekspert programu, Konfederacja Pracodawców Polskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Wytypowani przez kapitułę konkursową na podstawie wypełnionych ankiet uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające do posługiwania się znakiem „Firma z sercem”, który jest poręczeniem wysokich standardów panujących w firmie. W wyróżnionych firmach zorganizowane zostaną dni bezpłatnych konsultacji kardiologicznych dla pracowników. Wszystkim pracodawcom, którym zależy na promocji zdrowego stylu życia wśród personelu, organizatorzy konkursu zapewnią wsparcie merytoryczne i logistyczne w przygotowaniu szkoleń medycznych, badań i akcji profilaktycznych.
Konkurs będzie trwał do końca grudnia 2008 r. Listy wyróżnionych przedsiębiorców będą publikowane w serwisie www.sercenanowo.pl oraz w mediach.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się do konkursu od dnia publikacji Regulaminu na stronie internetowej, tj. od 30 września 2008 r.Organizatorem konkursu „Firma z sercem” i programu „Serce na nowo” jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Partner programu i konkursu dla pracodawców:Patron honorowy:

Patroni medialni:
     
Informacje o ogólnopolskim programie edukacyjno – informacyjnym „ Serce na nowo”

Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” i konkursie dla pracodawców „Firma z sercem” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215

... wróć do listy