... wróć do listy

Aktualności


Osoby po zawale nie muszą rezygnować z pracy, mimo że 81% Polaków uważa je za wymagające szczególnego traktowania w miejscu pracy¹. Rozwiązaniem ewentualnych trudności w wypełnianiu obowiązków może być zmiana formy zatrudnienia.

Warszawa, wrzesień 2008 r. Wciąż funkcjonuje stereotyp, że chorzy po zawale nie mogą aktywnie żyć i wykonywać obowiązków zawodowych. Zarówno pracodawcy, jak sami chorzy uważają, że pracownik po incydencie sercowym wymaga dodatkowej opieki, wyjątkowych przywilejów i specjalnego traktowania. Zdarza się, że pracownicy po dłuższej hospitalizacji zupełnie rezygnują z aktywności zawodowej. Tymczasem powrót do dotychczasowych obowiązków, w tym także zawodowych jest jednym z elementów skutecznej rehabilitacji.

Nawet pacjent, który przeszedł ciężką chorobę, np. zawał mięśnia sercowego, nie musi rezygnować z normalnego, codziennego funkcjonowania. Wystarczy, że zmodyfikuje swój styl życia zgodnie z zaleceniami lekarza i będzie stosował odpowiednie leki – mówi prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, ekspert programu „Serce na nowo”.

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich leczy się z powodu dolegliwości sercowo-naczyniowych lub przeszedł zawał, pamiętaj że możecie żyć nadal aktywnie i realizować się zawodowo. Istnieje wiele form zatrudnienia, które umożliwiają osobom chorym wykonywanie obowiązków.

1. Porozmawiaj z pracodawcą
Choroby układu krążenia nie powinny wykluczać z życia społecznego i zawodowego, nie oznaczają niepełnosprawności. Jeśli jednak nie czujesz się w pełni sił, a masz pomysł na zmodyfikowanie warunków lub godzin pracy, nie bój się porozmawiać o tym z szefem. Jako doświadczony, dobrze wyszkolony specjalista jesteś dla pracodawcy bardzo cenny.

2. Ustal dogodną dla siebie formę pracy
Jeżeli codzienne dojazdy do dotychczasowego miejsca pracy są dla Ciebie uciążliwe, możesz skorzystać z alternatywnych form zatrudnienia – telepracy, freelancingu², samozatrudnienia itp. Praca w elastycznym systemie zadaniowym pozwoli Ci na samodzielne ustalenie harmonogramu i priorytetów dotyczących wykonywanej pracy. Będziesz mógł dostosować jej ilość do swoich możliwości.

3. Oceń korzyści płynące z aktywności zawodowej
Jeżeli nie wykonujesz zawodu wiążącego się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym lub stresem, poradzisz sobie z codziennymi obowiązkami, niezależnie od stanu zdrowia. Uwierz w siebie. Praca zawodowa zapewni Ci stabilizację finansową i komfort psychiczny. Postaraj się o harmonizację życia zawodowego i rodzinnego – to doda Ci sił i będzie stanowiło motywację do walki z chorobą.

¹ Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.

² W Polsce najbliższym terminem określającym freelancera jest termin „wolny strzelec”. To tryb współpracy w której kontakty pomiędzy pracodawcą i pracownikiem ograniczają się do minimum. Zleceniodawca (pracodawca) zgłasza zapotrzebowanie na konkretną usługę. Freelancer oferuje wykonanie tego konkretnego zlecenia. Kontakt pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą najczęściej odbywa się za pośrednictwem medium – na odległość. Rozliczenie z freelancerem odbywa się głównie w oparciu o wykonane w ramach współpracy dzieło. Wolny strzelec zachowuje maksymalną swobodę w sposobie wykonaniu zlecenia, i dysponowania własnym czasem.
Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
Ewa Marczyk – Chłopecka, emarczyk@onboard.pl, (+48) 509 366 042


... wróć do listy