... wróć do listy

Aktualności


Ogłoszenie o zmianie w Regulaminie konkursu „Firma z sercem”

Z dniem 12 listopada 2008 r. nastąpiła zmiana w Regulaminie konkursu „Firma z sercem”.

Punkt 7.4 Regulaminu:

„7.4. Ankieta dla pracowników Uczestnika powinna zostać powielona i wypełniona przez:
 • wszystkich pracowników, jeśli firma zatrudnia mniej niż 25 osób,
 • przez 50% pracowników, jeśli firma zatrudnia co najmniej 25, a mniej niż 50 osób,
 • przez 20% pracowników jeśli firma zatrudnia co najmniej 50, a mniej niż 250 osób,
 • przez 10% pracowników jeśli firma zatrudnia co najmniej 250 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.”

 • Otrzymuje brzmienie:

  „7.4. Ankieta dla pracowników Uczestnika powinna zostać powielona i wypełniona przez:
 • minimum 5 pracowników, jeśli firma zatrudnia do 25 osób,
 • przez 20% pracowników, jeśli firma zatrudnia co najmniej 26 osób, a mniej niż 250 osób
 • przez 5% pracowników, jeśli firma zatrudnia co najmniej 250 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

 • W przypadku niewystarczającej liczby ankiet dla pracowników Uczestnika, decyzję o udziale danej firmy w konkursie podejmie Kapituła Konkursu.”

  Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.  Informacje o ogólnopolskim programie edukacyjno – informacyjnym „ Serce na nowo”

  Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

  Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

  Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.  Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” i konkursie dla pracodawców „Firma z sercem” udziela:

  On Board Public Relations
  Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
  Iwona Siwek, isiwek@onboard.pl, (022) 321 51 28
  Z poważaniem,

  Organizatorzy i Koordynatorzy
  Konkursu „Firma z sercem”

  ... wróć do listy