... wróć do listy

Aktualności


77% pacjentów z chorobami układu krążenia twierdzi, że prowadzi zdrowy tryb życia. Tymczasem ponad połowa badanych pali papierosy i ma nadwagę – dowodzą wyniki raportu „Mapa Polskiego Serca”.

Warszawa, grudzień 2008 r. W ramach programu „Serce na nowo” na terenie całej Polski w  2008 r. przeprowadzono spotkania konsultacyjne z lekarzami medycyny rodzinnej i  kardiologami. W spotkaniach wzięło udział 39 tys. osób. Pacjenci udzielali odpowiedzi na pytania postawione im w anonimowych ankietach, w których dokonywali m.in. subiektywnej oceny swojego stanu zdrowia i ogólnej aktywności życiowej. Podczas spotkań mogli również dowiedzieć się jak prawidłowo dbać o układ krążenia. Zebrane dane posłużyły do opracowania raportu „Mapa Polskiego Serca”. Obrazuje on skalę najistotniejszych problemów polskiego społeczeństwa w zakresie chorób układu krążenia. Raport zawiera analizę zależności pomiędzy występowaniem powikłań sercowo-naczyniowych, a innymi czynnikami, takimi jak płeć, masa ciała, palenie papierosów i ich związkiem z aktywnością fizyczną oraz pracą zawodową.

Według raportu „Mapa Polskiego Serca”:

77% osób z chorobami układu krążenia ocenia swój styl życia jak zdrowy. Jednocześnie aż 54% pacjentów pali papierosy, a połowa z nich ma nadwagę.

Lekarze zalecili aż 81% pacjentom aktywność fizyczną. Tymczasem do wskazówek lekarskich zastosowało się 48% osób.

Uzyskane informacje pokazują niską świadomość społeczną w zakresie zależności pomiędzy chorobami układu krążenia, a czynnikami takimi jak: tryb życia i rodzaj aktywności zawodowej. Konsekwencje niezdrowego trybu życia oraz ignorowanie zaleceń lekarskich może prowadzić do groźnych powikłań układu sercowo-naczyniowego, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Dlatego też, duży nacisk należy położyć na edukację pacjentów na temat właściwego postępowania w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu krążenia – mówi ekspert programu „Serce na nowo”, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong.

Zestawienie wyników ze spotkań z lekarzami medycyny rodzinnej oraz kardiologami ze zróżnicowaniem na regiony będzie systematycznie prezentowane w zakładce „Mapa Polskiego Serca” na stronie internetowej www.sercenanowo.pl – zakładka „Mapa Polskiego Serca”.Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Iwona Siwek, isiwek@onboard.pl, (022) 321 51 28
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
... wróć do listy