... wróć do listy

Aktualności


Trwa pierwsza edycja konkursu dla pracodawców pod nazwą „Firma z sercem”, zainicjowanego w ramach ogólnopolskiego programu „Serce na nowo”. Pracodawcy dostrzegają potrzeby pracowników z chorobami układu krążenia.

Warszawa, grudzień 2008 r. Konkurs dla pracodawców rozpoczął się 30 września 2008 r. i potrwa do końca grudnia 2008 r. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem pracodawców i pracowników, którzy zwracają uwagę na problemy osób z chorobami układu krążenia, takie jak dostosowanie miejsca, długości czasu pracy oraz charakteru wykonywanej pracy do potrzeb osób chorych.

Choroby układu krążenia są najczęstszymi dolegliwościami, które dotykają Polaków. Należą do chorób cywilizacyjnych, które powodowane są stresującym stylem życia, małą aktywnością fizyczną, nieprawidłowym odżywianiem, zwiększonym ciśnieniem tętniczym krwi oraz zaburzeniami przemiany tłuszczowej. Choroby układu krążenia nie wykluczają jednak z udziału w życiu zawodowym. Zapewnienie odpowiedniego trybu pracy pozytywnie wpływa na jej efektywność – mówi ekspert programu „Serce na nowo”, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong.

Analizując nadsyłane ankiety, uczestnicy konkursu „Firma z sercem” za istotne uważają przede wszystkim możliwości korzystania ze świadczeń lekarskich zapewnionych przez pracodawcę, elastyczny czas pracy, uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikację zawodowe. Ponad to, podkreślają starania pracodawców o dobrą atmosferę podczas wykonywania obowiązków zawodowych, np. ograniczanie czynników stresujących czy umożliwienie wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych w miejscu zatrudnienia.

Program „Serce na nowo” i organizowany w jego ramach konkurs „Firma z sercem” promuje aktywność zawodową osób z chorobami układu krążenia. Podkreśla społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców wychodzących naprzeciw potrzebom pracowników, deklarujących wsparcie aktywności zawodowej osób z chorobami układu krążenia.

W promocję postaw prozdrowotnych wśród pracowników zaangażowały się wybitne autorytety i instytucje, m.in.: ekspert programu, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konfederacja Pracodawców Polskich, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zapraszamy do udziału w konkursie. Regulamin i ankiety dla uczestników znajdują się na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215.
Iwona Siwek, isiwek@onboard.pl, (022) 321 51 28
... wróć do listy