... wróć do listy

Aktualności


Trwa konkurs dla pracodawców "Firma za sercem" zainicjowany w ramach programu "Serce na nowo" w którym nagrodą są konsultacje kardiologiczne. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się jeszcze tylko do 29 maja 2009 r.

Warszawa, kwiecień 2009 r. Konkurs ma podkreślić społeczną odpowiedzialność przedsiębiorców deklarujących wsparcie aktywności zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Organizatorzy konkursu zapraszają do udziału w konkursie wszystkich pracodawców, którym zdrowie pracowników nie jest obojętne. Podstawą do udziału w konkursie jest wypełnienie ankiet dla pracodawcy i pracowników. Regulamin i ankiety dla uczestników znajdują się na stronie internetowej www.sercenanowo.pl

Nagrodą główną są dni konsultacji kardiologicznych w zwycięskich firmach. Wyróżnieni przez kapitułę konkursową uczestnicy otrzymają certyfikaty uprawniające do posługiwania się znakiem „Firma z sercem”, który jest poręczeniem wysokich standardów panujących w firmie. Zapraszamy do udziału w konkursie.

W promocje postaw prozdrowotnych wśród pracowników z chorobami układu krążenia zaangażowały się wybitne autorytety i instytucje, m.in.: ekspert programu, prof. dr hab. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Konfederacja Pracodawców Polskich oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 czerwca 2009 r. Listy wyróżnionych przedsiębiorców będą opublikowane w serwisie www.sercenanowo.pl oraz w mediach.Adamed jako firma farmaceutyczna jest blisko pacjentów i wspiera ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu "Serce na nowo" jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Iwona Siwek, isiwek@onboard.pl, (022) 321 51 28
Ewa Marczyk – Chłopecka, emarczyk@onboard.pl, (+48) 509 366 042

... wróć do listy