... wróć do listy

Aktualności


40% Polaków uważa, że osoba po zawale serca nie powinna wracać do pracy zawodowej i normalnego, aktywnego funkcjonowania wcześniej niż rok po zawale1.

Warszawa, kwiecień 2008 r. Raport „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” przygotowany na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora programu „Serce na nowo” pokazał panujące w społeczeństwie stereotypy związane z aktywnością osób z chorobami układu krążenia.

Jeszcze 30-40 lat temu pacjentowi, który doznał zawału serca zalecano ograniczenie wysiłku fizycznego. Dziś wiemy, że powinno być wręcz przeciwnie – to właśnie aktywność życiowa, w tym także aktywność zawodowa jest bardzo ważna w procesie powrotu do zdrowia – pozwala pacjentom odzyskać formę i równowagę psychiczną – podkreśla ekspert ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo” prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nowoczesna medycyna podkreśla znaczenie aktywności życiowej i zawodowej w procesie rehabilitacji. Pacjent, który chce szybko powrócić do formy sprzed zawału serca, powinien regularnie stymulować i wzmacniać układ krążenia. Już w trzeciej dobie po przebytym zawale przechodzi próbę wysiłkową na bieżni, aby pobudzić serce do pracy. Po hospitalizacji, lekarz kardiolog dostosowuje indywidualnie do kondycji i możliwości pacjenta leczenie oraz rodzaj i ilość wysiłku fizycznego.

Możliwość powrotu do aktywności zawodowej, a także szanse na rozwój i awans społeczny są dla chorego bodźcami mobilizującymi, pozwalają mu uwierzyć w siebie. Pracownik po zawale może być tak samo wydajny, jak był przed chorobą.

Nowocześni pracodawcy starają się ułatwiać pracownikom powrót do codziennych obowiązków zawodowych. Wiedzą, jak trudno jest o wyszkolonych fachowców, dlatego ich oczekiwaniem jest, aby pracownik powrócił na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Jeżeli nawet od strony medycznej są jakieś przeciwwskazania do pracy w pełnym wymiarze czasu, należy zastanowić się nad elastycznymi formami zatrudnienia. Będzie to korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy – mówi Witold Polkowski, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

1 Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.Organizatorem ogólnopolskiego programu informacyjno-edukacyjnego „Serce na nowo” jest polska firma farmaceutyczna Adamed.

Adamed jako firma farmaceutyczna stara się być blisko pacjentów i wspierać ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

W ramach kampanii „Serce na nowo” ogłoszony zostanie konkurs na firmę najbardziej przyjazną pracownikom z chorobami układu krążenia, który zaangażuje środowiska pracodawców.

W całej Polsce prowadzone będą kardiologiczne spotkania informacyjne, w czasie których pacjenci dowiedzą się, w jaki sposób należy troszczyć się o układ krążenia. Chorzy otrzymają wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i poradnik edukacyjny, opracowany przez ekspertów kampanii.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.

Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
Tomasz Turzyński, tturzynski@onboard.pl, (+48) 509 777 719


... wróć do listy