... wróć do listy

Aktualności


Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) oraz Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) objęły patronat nad programem „Serce na nowo”.

Warszawa, lipiec 2009 r. Choroby układu krążenia nadal stanowią najważniejszą przyczynę przedwczesnej umieralności Polaków. Niska świadomość społeczna w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych uzasadnia potrzebę realizacji programów, takich jak „Serce na nowo”. Działania w ramach tej kampanii wpisują się w podstawowe cele i misję PTNT. Towarzystwo wspiera dojrzałe inicjatywy, które mają na celu edukację prozdrowotną Polaków, dlatego zdecydowaliśmy się objąć patronat nad programem „Serce na nowo” – mówi prof. Andrzej Tykarski, członek zarządu PTNT.

¹ Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.

Ogólnopolski program edukacyjno – informacyjny „Serce na nowo” uczy pacjentów i ich rodziny, jak aktywnie żyć z chorobami układu krążenia. Jego celem jest pomoc osobom z problemami sercowo-naczyniowymi w dotarciu do lekarzy specjalistów oraz podnoszenie poziomu wiedzy na temat chorób układu krążenia, dzięki m.in. konsultacjom kardiologicznym.W ramach programu zrealizowano: raport „Mapa Polskiego Serca”, konkurs dla pracodawców „Firma z sercem” oraz bezpłatne konsultacje kardiologiczne na terenie całej Polski.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska, Świat Lekarza.Biuro Prasowe Programu „Serce na nowo”
Iwona Siwek, isiwek@onboard.pl, (+48) 602 308 854
Ewa Marczyk – Chłopecka, emarczyk@onboard.pl, (+48) 509 366 042

... wróć do listy