... wróć do listy

Aktualności


Połowa Polaków uważa, że osoby z chorobami układu krążenia nie mogą pracować równie wydajnie jak osoby zdrowe – wynika z raportu społecznego przygotowanego na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora programu „Serce na nowo”.1

Warszawa, kwiecień 2008 r. Wyniki badania opinii publicznej udowodniły potrzebę zorganizowania programu społecznego, którego celem będzie edukacja Polaków na temat możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia.

Ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny „Serce na nowo” powstał aby obalić panujące w społeczeństwie stereotypy dotyczące niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia normalnego, w pełni aktywnego życia zawodowego. Poprzez zaangażowanie ogólnopolskich organizacji pracodawców i przedsiębiorców, chcemy zwrócić uwagę na problemy pracowników leczących się z powodu chorób układu krążenia.


Choroby układu krążenia nie muszą mieć wpływu na jakość życia i wydajność – w codziennym funkcjonowaniu, w pracy zawodowej – mówi ekspert programu „Serce na nowo”, prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie chorób wewnętrznych. Wciąż powszechne są błędne poglądy, że osoby chorujące na serce powinny „oszczędzać się”: unikać ruchu, do zera ograniczyć wysiłek fizyczny. Tymczasem nawet pacjenci po hospitalizacji są w stanie, a nawet powinni wrócić do pełnej aktywności. Jest to w wielu przypadkach warunek konieczny skutecznego leczenia.

Choroby układu krążenia, powodowane niezdrowym, stresującym stylem życia należą do chorób cywilizacyjnych. Coraz częściej zapadają na nie osoby młode, aktywne zawodowo, niezwykle cenne na rynku pracy. Środowiska pracodawców widzą potrzebę prowadzenia edukacji w zakresie możliwości zawodowych osób z chorobami układu krążenia, dlatego chętnie zaangażowały się w działania na rzecz pracowników. Partnerem programu „Serce na nowo” została Konfederacja Pracodawców Polskich.

Pracodawcy nie powinni mieć obaw przed współpracą z osobami z chorobami układu krążenia. Powrót do pracy zawodowej wyszkolonego fachowca, choćby po dłuższym zwolnieniu zdrowotnym, jest korzystny i dla pracownika i dla pracodawcy. W sytuacji niedoboru specjalistów na rynku pracy, lepiej jest przywrócić na dotychczasowe stanowisko doświadczoną osobę z chorobami układu krążenia, niż ją stracić – zaznacza ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich, Witold Polkowski.

1 Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.W ramach kampanii „Serce na nowo” ogłoszony zostanie konkurs na firmę najbardziej przyjazną pracownikom z chorobami układu krążenia, który zaangażuje środowiska pracodawców.

W całej Polsce prowadzone będą kardiologiczne spotkania informacyjne, w czasie których pacjenci dowiedzą się, w jaki sposób należy troszczyć się o układ krążenia. Chorzy otrzymają wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i poradnik, opracowany przez ekspertów kampanii.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady
i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
Tomasz Turzyński, tturzynski@onboard.pl, (+48) 509 777 719
... wróć do listy