... wróć do listy

Aktualności


Osoby z chorobami układu krążenia mogą prowadzić w pełni aktywne życie zawodowe. Z raportu społecznego przygotowanego przez organizatorów ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”1 wynika jednak, że co trzeci Polak nie wyobraża sobie współpracy zawodowej z osobą, która cierpi na dolegliwości sercowo-naczyniowe. Wśród opinii publicznej krąży wiele stereotypów, dotyczących jakości pracy wykonywanej przez osoby z chorobami układu krążenia. Wybraliśmy najczęściej pojawiające się mity, które obalają eksperci programu „Serce na nowo”.

MITZDANIEM EKSPERTA
64% respondentów twierdzi, że osoba po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym powinna liczyć na zrozumienie za strony pracodawcy, że przez pewien czas może mieć ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynności.O zdolności pracownika do wykonywanych czynności zawodowych pracodawca dowiaduje się w wyniku okresowego badania lekarskiego lub bezpośrednio od zainteresowanego – mówi Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich. – Jeśli nie istnieją przeciwwskazania do pracy zawodowej na uprzednio zajmowanym stanowisku, rozsądny i ceniący kompetencje pracownika pracodawca, nie będzie ograniczać ilości wykonywanych przez niego zadań.
52% społeczeństwa jest przekonana, że osoby po przebytym zawale serca powinny jak najwięcej „oszczędzać się” i zrezygnować z uprawiania sportu.Umiarkowany wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na zwiększenie sprawności organizmu. Wzrost wydolności serca zapewniają takie aktywności, jak jazda na rowerze, pływanie, spokojny jogging. Po zaleconej przez lekarza rehabilitacji, pacjent z chorobą układu krążenia może wrócić do pracy zawodowej i rekreacyjnego uprawiania sportu – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong.
59% ankietowanych twierdzi, że pracodawcy wolą zatrudniać osoby zdrowe, a nie z chorobami układu krążenia, które mogą przysparzać im problemów.Choroby układu krążenia często dotyczą osób młodych, aktywnych zawodowo – mówi ekspert KPP, Witold Polkowski. – Takie osoby są atrakcyjne na rynku pracy. Pracodawcy cenią fachowców i po hospitalizacji chętnie przyjmują ich do pracy.
40% respondentów żywi przekonanie, że osoby z rozpoznaną chorobą układu krążenia, po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym, powinny wrócić do pracy zawodowej nie wcześniej niż rok po zawale.Choroba nie musi mieć wpływu na wydajność pracownika. Obawy pracodawców przed zatrudnieniem osoby na przykład po zawale, wynikają z niewiedzy w tym zakresie – mówi Witold Polkowski. – Pracownik, który przeszedł zawał, jeśli uzyska akceptację lekarza, w bardzo krótkim czasie może być zdolny do podjęcia obowiązków pracowniczych.
Ponad 75% Polaków uważa, że osoby z chorobami układu krążenia lub po zawale powinny stosować specjalną dietę.Powszechnie panująca opinia o konieczności ograniczenia spożywanych tłuszczów, produktów zbożowych, słodyczy itp. wymaga uściślenia. Dieta po incydencie sercowo-naczyniowym powinna zostać ukierunkowana na przeciwdziałanie chorobom, które doprowadziły do zawału – mówi prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong. – Pod uwagę należy wziąć zwłaszcza miażdżycę, nadciśnienie tętnicze oraz cukrzycę.

1 Badanie opinii publicznej „Choroby układu krążenia a praca zawodowa w opinii Polaków” zostało przeprowadzone przez ośrodek badawczy TNS OBOP w dniach 11-13 stycznia 2008 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano na zlecenie polskiej firmy farmaceutycznej Adamed, organizatora ogólnopolskiego programu edukacyjno-informacyjnego „Serce na nowo”.Eksperci programu „Serce na nowo”:

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, członek krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Towarzystwa Internistów Polskich, High Blood Pressure Council – American Heart Association).

Witold Polkowski – ekspert merytoryczny programu „Serce na nowo” z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich, specjalista z zakresu zbiorowego prawa pracy, doradca prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich, członek zespołu Prawa Pracy Komisji Trójstronnej, członek Komitetu Monitorującego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, mediator z listy Ministra Pracy.Adamed jako firma farmaceutyczna stara się być blisko pacjentów i wspierać ich w walce z chorobą, dlatego angażuje się w kampanie i programy edukacyjne.

Celem programu „Serce na nowo” jest edukacja społeczeństwa na temat aktywności życiowej i zawodowej osób z chorobami układu krążenia, obalenie stereotypów na temat niezdolności osób z dolegliwościami sercowo-naczyniowymi do prowadzenia aktywnego życia, a także zachęcenie pracodawców do zwiększenia troski o zdrowie pracowników.

Wszystkie informacje na temat bieżących działań, publikacje specjalistyczne, porady i ciekawostki dla pacjentów są dostępne na stronie internetowej www.sercenanowo.pl.

Organizator programu: polska firma farmaceutyczna Adamed.
Partner programu i patron merytoryczny konkursu dla pracodawców: Konfederacja Pracodawców Polskich.
Patronat honorowy: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Patroni medialni: Radio VOX, Tina, Samo Zdrowie, Metropraca.pl, Na Zdrowie, Manager Apteki, Kurier Poranny, Gazeta Pomorska.

Dodatkowych informacji o programie „Serce na nowo” udziela:

On Board Public Relations
Magdalena Drzewek, mdrzewek@onboard.pl, (+48) 602 301 215
Tomasz Turzyński, tturzynski@onboard.pl, (+48) 509 777 719

... wróć do listy