O programie


Program edukacyjno-informacyjny "Serce na nowo" promuje aktywność osób z chorobami układu krążenia. W ramach kampanii podejmowane są działania na rzecz zwiększenia aktywności życiowej - społecznej oraz zawodowej osób z chorobami układu krążenia. Chcemy pomagać im aktywnie żyć i pracować.

Inspirację kampanii edukacyjnej stanowią wyniki badania opinii społecznej, dotyczącego funkcjonujących wśród Polaków stereotypów na temat niezdolności osób z chorobami układu krążenia do prowadzenia aktywnego życia.

W ramach programu, w całej Polsce organizowane będą spotkania informacyjne z kardiologiem, w czasie których pacjenci dowiedzą się, w jaki sposób należy troszczyć się o układ krążenia, jak, mimo powikłań sercowo-naczyniowych, prowadzić życie w pełni aktywne - społecznie oraz zawodowo.

Na podstawie wyników badań i ankiet przeprowadzonych wśród pacjentów opracowana zostanie "Mapa Polskiego Serca". Projekt będzie rodzajem wykresu, który posłuży do pokazania skali najważniejszych problemów społeczeństwa związanych z chorobami układu krążenia. Będzie to zestawienie informacji, uwzględniające różnice związane z płcią, wiekiem, regionem zamieszkania oraz aktywnością zawodową wśród Polaków.

W ramach kampanii powstał poradnik "Serce na nowo", zawierający informacje o aktywności życiowej osób, u których stwierdzono choroby układu krążenia, wskazówki na temat profilaktyki schorzeń sercowo-naczyniowych i postępowania w przypadku ich wystąpienia oraz zalecenia dotyczące wspierania leczenia postępowaniem niefarmakologicznym. Każdy korzystający z konsultacji kardiologicznych będzie mógł bezpłatnie otrzymać publikację.

W ramach programu zostanie zorganizowany ogólnopolski konkurs dla pracodawców dbających o zdrowie pracowników. Konkurs ma wyróżnić firmy, które są wrażliwe na problemy pracowników z chorobami układu krążenia, nie boją się ich zatrudniać oraz deklarują chęć wspierania działań promujących aktywność życiową: społeczną i zawodową.